• Terapia farmacológica
  • TENS
  • Infiltración Puntos Gatillo
  • Terapia con Toxina Botulínica
  • Parche de Capsaicina (QUTENZA)
  • Inyección de estereoides epidurales
  • Epidurolisis o adhesiolisis con catéter de Racz
  • Implante de electrodos de estimulación medular
  • Implante de bombas intratecales
  • Radiofrecuencia:

Pulsada sobre nervio periférico

Sobre ganglio de raíz dorsal

Rizólisis, Bloqueos facetarios

Denervación articulación sacroiliaca

Termocoagulación sobre sistema nervioso simpático

Termocoagulación Ganglio Gasser

Termocoagulación de Ganglio esfenopalatino

Radiofrecuencia de Disco