Cal dir que l'aparició dels implants dentals fa ara més de 50 anys va oferir a l'odontologia un salt qualitatiu extraordinari que oferia estabilitat a les pròtesis i, per tant, millorava la qualitat de masticació i en definitiva la qualitat de vida dels nostres pacients.


Quan parlem de pròtesi sobre implants, entenem i suposem que ens referim a pròtesis de llarga durada, però hem d'entendre que són pròtesi que estan sotmeses a un constant ambient humit a l'interior de la boca, a canvis de temperatura abruptes, a càrregues masticatòria molt elevades sovint concentrades en zones molt localitzades de la pròtesi a causa de diferents moviments masticatoris que es produeixen de manera automàtica, i sobretot són pròtesi que cohabiten en un ambient sèptic. En la cavitat oral i en la resta sistema estomatològic conviuen uns 100 milions microorganismes per centímetre cubico de saliva i al voltant de 700 espècies de bacteris a més de fongs i virus (flora oral), la majoria sapròfits (benignes), però existeixen altres microorganismes patològics, que, encara que són presents en la cavitat oral de manera natural i equilibrada, i habitualment en una concentració reduïda, poden produir infeccions i invasió dels teixits que emboliquen els implants dentals quan es perd aquest equilibri immunitari de la flora bucal.


Les infeccions que afecten els implants dentals actuen destruint el teixit periimplantari, geniva i os. Aquests teixits ofereixen fermesa i salut a llarg termini als implants, atès que són els que donen estabilitat al "caragol" inserit en el maxil·lar. Per aquesta raó el control de la placa bacteriana és tan important a l'hora de parlar de la conservació i manteniment de les nostres pròtesis sobre implants.


En la nostra pràctica diària, en finalitzar i lliurar una pròtesi sobre implants als nostres pacients, incloem instruccions per al manteniment diari a casa, com raspallar-se la pròtesi, quin tipus de aparatologia podem usar per a la seva higiene i quin tipus de substàncies en forma de dentifricis, col·lutoris i gels poden utilitzar.


Donem també instruccions sobre les visites de manteniment i revisió que requereixen, en cada cas i personalitzadament, en la consulta.


És molt important complir amb les visites pautades de revisió i manteniment en la clínica dental, durant l'examen es valorarà l'estat de salut dels teixits al voltant de la pròtesi i els implants, valorarem la presència de placa bacteriana i inflamació, així com l'accessibilitat i efectivitat de la higiene diària a casa, estudiarem el grau de desgast i deterioració dels materials protètics per si es veuen fractures o desperfectes que recomanin algun tipus d'actuació; com podria ser el desmuntatge de la pròtesi per a la seva neteja fora de la boca, la neteja de la placa bacteriana acumulada en forma de carrall, o el canvi dels components protètics en cas de deterioració.

Etiquetes: dental | implantologia | higiene bucal