És simplement una moda?

¿Por qué los niños no deben dormir boca abajo?¿Por qué los niños no deben dormir boca abajo?

Els pares dels nadons d’avui dia habitualment tots van passar la lactància dormint de bocaterrosa. La por a que poguessin fer una aspiració de les freqüents glopades dels infants en època de lactància va fer que aquesta fos la posició recomanada durant molts anys. Perquè doncs ara es recomana no fer-ho?

La profusió de treballs publicats en diversos països defensant l’efectivitat de la prevenció del Síndrome de la Mort Sobtada del Lactant actuant sobre els que havien sigut anomenats "nous factors de risc", fonamentalment la posició de bocaterrosa per dormir, l’excés d’abric o de calor ambiental i el tabaquisme matern durant l’embaràs i després del part (1-3), impulsaren a la comunitat mèdica internacional a adoptar mesures preventives. Ja no hi havia marge per als dubtes. Els estudis abastaven set països de quatre continents incloent-hi diverses races i s’havia comprovat que amb l’abandó de l’hàbit de dormir de bocaterrosa s’havia aconseguit que en menys de 10 anys la mortalitat per mort sobtada en el països on s’havien aplicat les recomanacions es reduïssin en un 40%.

Y el perill potencial del vòmits o glopades no s’havia produït, ni s’ha apreciat després, cap increment de conseqüències derivades del risc d’aspiracions. En tot cas, si l’infant presenta una afectació neurològica a muscular que pugui afectar la seva mobilitat haurà de ser el pediatra qui aconselli modificacions d’aquesta pràctica.


  1. Guntheroth, W.G., Spiers, P.S.: "Sleeping prone and risk of suddent death Syndrome". JAMA 1992; 267: 2359-2362.
  2. "Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante (SMSL)". Libro Blanco 2ª Edición 2003. Monografias AEP.
  3. American Academy of Pediatrics, "Task Force on Infant Positioning and SIDS. Pediatrics 1992; 89: 1120-6.

Dr. Bosch Hugas, JoanEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Pediatria


Etiquetes: Pediatria