Dr. JOSÉ MARÍA SESÍN MALDONADO

Ara amb l'estiu i les pujades de temperatura t'agrada fer-te un bany al mar. Tenir especial precaució amb els "talls de digestió".

¿Què és exactament aquesta crisi que pot portar fins i tot a una persona a ofegar si la pateix durant un bany ?.

El comunament anomenat tall de digestió es refereix més aviat als símptomes digestius que tenen lloc en produir un xoc tèrmic. Quan una persona s'introdueix en aigua freda, molt ràpidament, especialment després d'un àpat copiós, pot patir un mareig, nàusees o malestar.

El nom correcte és síndrome per immersió o hidrocució. Quan el cos entra en contacte amb aigua freda, es produeixen uns canvis en la pressió arterial i en la freqüència cardíaca.

SÍMPTOMES

Malestar general, nàusees o debilitat.
La disminució de la pressió arterial pot produir fins i tot pèrdua de coneixement o un infart.
Si la persona està en l'aigua, es pot ofegar.
Les persones que tenen més risc de patir aquesta entitat són les persones grans i / o amb múltiples factors de risc (Obesitat, hipertensió, diabetis, cardiopaties, trastorns neurològics, per esmentar alguns).

RECOMANACIONS:

1.- Evitar banyar-se o nedar en aigua freda després de dinar (al voltant de 2 hores), sobretot, en el cas que existeixin factors de risc que puguin propiciar aquest quadre, com menjars abundants, temperatures extremes o antecedents mèdics de risc.

2.- Reconèixer els símptomes de manera precoç: malestar, nàusees o marejos en entrar a l'aigua, és convenient que surti i romangui en repòs, millor amb les cames enlaire.

3.- Sol·licitar ajuda sanitària precoç, ja que els casos greus requereixen una intervenció urgent amb un protocol específic.


Dr. JOSÉ MARÍA Sessi MALDONADO

SERVEI D'ATENCIÓ CONTINUADA-QMS