L'Endocrinologia i Nutrició és la branca de la medicina que s'ocupa de l'estudi de la fisiologia i patologia del sistema endocrí, del metabolisme de les substàncies nutritives, de la nutrició natural i artificial, de la promoció de la salut mitjançant la prevenció de les malalties relacionades amb la dieta i de les conseqüències patològiques derivades de les seves alteracions amb les corresponents tècniques diagnòstiques, terapèutiques i preventives relacionades amb aquests camps.

Es tracta d'una especialitat completa amb dos vessants molt definides:

 1. Una Òrgan-Sistema-Específica, com és l'Endocrinologia.
 2. Agent-Específica com és la Nutrició Clínica.


Endocrinologia

 • Diabetis Mellitus i alteracions del metabolisme dels hidrats de carboni.
 • Tiroides: Patologia Tiroidal Nodular (Goll multinodular, Nòdul Tiroidal Solitari, Càncer de Tiroides), Disfuncions Tiroidals (Hipotiroïdisme)
 • Glàndules Suprarenales: Insuficiència Suprarenal, Hipercorticismo, Hiperaldosteronismo, Hiperandrogenismo), Tumors Suprarenales.
 • Glàndula Hipòfisi: Hipopituïtarismes, Acromegàlia, Prolactinoma, etc.


Metabolisme i Nutrició

 • Tractament Integral de l'Obesitat i les seves complicacions: Obesitat Mòrbida i Cirurgia Bariàtrica.
 • Trastorns del Metabolisme dels Lípids: Hipercolesterolèmies, Hipertrigliceridemias.
 • Trastorns del Metabolisme de l'Àcid Úric: Hiperuricemias.
 • Suport Nutricional del Pacient Oncològic.
 • Nutrició Artificial: Nutrició Enteral, Nutrició Parenteral.