El Servei de Pediatria de Centre Mèdic Aribau ofereix un servei genèric de consultes externes per a pacients pediàtrics incidint en una atenció personalitzada i pròxima perquè els pares puguin plantejar els seus dubtes en un entorn de màxima confiança. La nostra tasca és detectar i solucionar les malalties i altres problemes que puguin sorgir en aquesta etapa, incidint de manera preferencial sobre la prevenció de la malaltia i el control del desenvolupament.A més, el Servei de Pediatria actua de manera coordinada amb diversos especialistes del Grup Quirónsalud a Barcelona, oferint així un enfocament multidisciplinari.


Kenko_Banner. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaKenko_BannerEste enlace se abrirá en una ventana nueva