Després de realitzar un estudi de la marxa i la trepitjada, el podòleg determina si el pacient precisa de plantilles personalitzades. En el cas que les requereixi, les plantilles es dissenyen amb la major precisió gràcies al model virtual que genera el 3D Scan Podoactiva, un sistema patentat a nivell mundial, i al disseny del departament d'enginyeria que les fabrica de forma robotitzada. Es realitzen amb un material exclusiu que permet recuperar en cada pas la seva posició original sent més elàstiques i resistents.


PlantillasPersonalizadasWebPlantillasPersonalizadasWeb