enterovirusEls enterovirus són un tipus de virus molt habituals entre la població que habitualment són causants d’infeccions lleus i, fins i tot, asimptomàtiques. Febre, una erupció cutània i infeccions respiratòries banals constituïen la seva clínica més habitual.

És cert que, gens freqüentment poden provocar alteracions neurològiques però acostumen a ser lleus i auto limitades.

Seguint les recomanacions del Departament de Salut, cal fer una vida normal i portar al nens i nenes a l’escola i escoles bressol si no tenen febre. La febre contraindica l’assistència sempre i no com a condicionant especial.

Cal consultar al pediatre si el nen o nena, a més de la febre, fa moviments anòmals, està molt flàcid, anormalment somnolent o té problemes per engallir.

Dr. Bosch Hugas, Joan

Etiquetas: Pediatría