Fotoprotecció a PediatriaLa exposició excesiva al sol, és un perill per la salut, especialment als nens. Per prevenir els seus efectes, cal evitar les hores de máxima insolación i fer servir roba, barrets, ulleres, para-sols….. i protectors solars en crema, spray, etc…

Aquests protectors poden ser amb filtres físics ,actúen reflectin la llum, s´aconsellen per nens menors de 2 anys, o amb filtres químics que s´absorveixen a la pell i protegeixen dels raigs UVA a partir de un factor de protecció FP 30, per a nens més grans.

Com fer-ho bé?

- Posar el protector solar 15-30 minuts abans de la exposición al sol i repetir cada 2hores o després del bany.

- Fer servir el protector solar encara que estigui núvol.

- Els menors de 12mesos NO es deuen exposar al sol i si és inevitable utilitzar métodos físics (roba, para-sol…) i protecció solar amb filtres físics.


Dra. Margarita Carbonell

Pediatre Centre Mèdic QMS