Lipomas o quiste sebáceos

- Hemorroides

- Hernia inguinal

- Hernia umbilicale

- Fasciectomía

- Escisión o plastia en Z o similar

- Eventración o Evisceración sin resección intestinal

- Extirpación pólipo rectal

- Extirpación de melanoma

- Cuadrantectomía

- Tratamiento de Hernia Muscular por rotura de fascias

- Fisura anal

- Fístula anal