• Director Médico: D. Valentín Rodríguez
  • Secretaria: Dª Teresa Carrallo
  • Vocal económico: D. Luis Pinilla
  • Vocal de Enfermería: Dª Teresa Sánchez
  • Vocal de Quirófanos: D. Florencio Morán
  • Coordinadora de Urgencias: Dª Mercedes Gil Cubero
  • Vocal de Farmacia: Dª Rosa Mª Bellido Guerrero
  • Vocal de pediatría: Dª Ana Muñoz Torres