El Departament d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de DexeusEste enlace se abrirá en una ventana nueva està format per metges anestesiòlegs i infermeres especialitzades en anestesiologia, encarregats de dur a terme la tasca assistencial, tant al quiròfan com a les sales de parts.

Els professionals anestesistes són els responsables d’adormir el pacient abans d’una intervenció quirúrgica, de mantenir estables els seus paràmetres vitals durant l’operació i tractar el pacient en les fases prèvies i posteriors (reanimació i estabilització) a la intervenció i a la pràctica de l’anestèsia.

El Departament d’Anestesiologia i Reanimació de Dexeus va ser acreditat el 1990 pel Ministeri de Sanitat per a la formació de residents del MIREste enlace se abrirá en una ventana nueva en aquesta especialitat. Des del 1991 cada any s’ofereix una plaça de resident del MIR en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

L’activitat assistencial del Departament d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l’Hospital Universitari Dexeus està organitzada en cinc unitats funcionals en les quals s’integren els anestesiòlegs del departament de manera rotatòria. Això permet que tots estiguin familiaritzats de manera permanent amb les activitats pròpies de cada unitat.

Unitat funcional quirúrgica: cobreix la zona de quiròfans centrals i la sala de reanimació.

Funcions:

 • Atén la cirurgia programada i urgent que es duu a terme als quiròfans centrals.
 • Vigila els pacients ingressats a la Sala de Reanimació.
 • Supervisa el manteniment adequat de l’instrumental anestèsic.
 • Supervisa i dirigeix l’actuació de les infermeres d’anestèsia.

Unitat funcional obstètrica

 • Comprova que el preoperatori sigui correcte, i si no ho és, realitza el preoperatori i sol·licita les proves complementàries que falten, tal com indica el protocol d’anestesiologia en l’àrea obstètrica, així com completa el document de consentiment informat (DCI).
 • Atén la pacient en el treball de part (analgèsia i condició mèdica).
 • Fa la reanimació bàsica del nounat.
 • Atén la pacient en cas de complicació postpart que alteri l’estabilitat hemodinàmica (per exemple, atonia uterina).
 • Atén la cirurgia programada i urgent de caràcter obstètric (cesària, raspats o cerclatge) als quiròfans ubicats en aquesta àrea.
 • Atén les pacients ingressades a la Unitat de Reanimació Obstètrica.
 • Atén la cobertura assistencial de l’Àrea de Fecundació in Vitro (FIV).

Àrea funcional mèdica

Àrea funcional perifèrica

Està integrada pels anestesiòlegs que atenen el Centre de Cirurgia Ambulatòria (CMA), el Servei d’Endoscòpia Digestiva, l’Àrea de Litotrícia i l’Àrea de Radiodiagnòstic.

Clínica del Dolor

La Clínica del Dolor és la unitat que disposa de professionals especialitzats en el tractament del dolor crònic, en la qual s’ofereixen alternatives terapèutiques específiques amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i la seva capacitat funcional.

Tractaments que es fan a la Clínica del Dolor:

 • Farmacològics
 • Injeccions epidurals d’esteroides
 • Injeccions intratecals d’esteroides
 • Bloquejos nerviosos amb anestèsics locals
 • Bloquejos articulars
 • Bloquejos simpàtics regionals
 • Injeccions de punts gallet
 • Tractaments per radiofreqüència
 • Bloquejos neurolítics
 • Tractaments amb toxina botulínica
 • Ozonoteràpia
 • Adhesiòlisi i radiofreqüència a través de catèter epidural
 • Neuroestimuladors implantables
 • Epiduroscòpia
 • Sistemes d’infusió implantables