Aquesta unitat duu a terme el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb síndromes coronaris, insuficiència cardíaca, valvulopaties, miocardiopaties, patologia d’aorta, cardiopaties congènites en l’adult, arrítmies. Control cardiològic en persones sanes.