Especialistes
Medicina Interna i Infectologia
  • Carlos Carbó
  • Norma Caritg
Laboratori d’Hemodinàmica
Laboratori d’Arrítmies i Electrofisiologia
Ecocardiograma Doppler Transesofàgic
Tècniques amb contrast ecocardiogràfic
Laboratori Diagnòstic per la Imatge
  • José Fernando Rodríguez Palomares
Proves diagnòstiques cardiovasculars
  • Manuel Arturo Alijarde Guimerá
Servei de Cardiopaties Congènites