Els procediments que es fan a Hemodinàmica, Radiologia Intervencionista i Electrofisiologia són els següents:

Procediments vasculars

 • Arteriografies diagnòstiques, perifèriques i cerebrals
 • Angioplàsties d’artèries perifèriques
 • Col·locació d’endopròtesis (stent)
 • Extracció de cossos estranys intravasculars
 • Embolitzacions perifèriques i trombòlisis
 • Flebografies
 • Esclerosi d’angiomes
 • Embolització de miomes uterins i de tumors intrahepàtics i en altres localitzacions.

Procediments biliars

 • Drenatge biliar percutani
 • Extracció de càlcul
 • Col·locació d’endopròtesis biliars
 • Colecistostomia percutània

Procediments urològics

 • Nefrostomia percutània
 • Dilatacions uretrals i ureterals
 • Sondatge vesical suprapúbic

Procediments neurològics

 • Angiografia cerebral
 • Angioplàstia de TSA
 • Endopròtesi de TSA
 • Embolització d’aneurismes cerebrals
 • Intervencionisme vascular territori carotidi extern

D’altres

 • PAAF i biòpsia dirigida
 • Drenatge percutani d’abscessos i col·leccions
 • Altres procediments intervencionistes que necessiten control radiològic