• Registre Holter d’ECG de 24 hores
  • Registre Holter de pressió arterial de 24 hores
  • Prova d’esforç graduada
  • SPECT miocàrdic de repòs i esforç