Aquesta unitat duu a terme el tractament de l’infart agut de miocardi, síndromes coronàries, angioplàstia primària, tècniques d’assistència extracorpòria, postoperatori de cirurgia cardíaca. Insuficiència cardíaca aguda.