Des del Departament de Cirurgia Pediàtrica s’apliquen tècniques diagnòstiques i terapèutiques específiques per als infants i adolescents, tant en condicions normals com patològiques.

Així, els especialistes d’aquesta àrea disposen d’amplis coneixements en cirurgia i pediatria, que mantenen actualitzats gràcies a la seva activitat docent i investigadora.

La majoria de les intervencions es duen a terme de manera ambulatòria, una modalitat molt beneficiosa tant per a l’infant com per a la seva família, ja que redueix l’agressivitat de la cirurgia de cara a l’entorn del menor. La tornada a casa pràcticament de manera immediata alleuja la tensió que poden sentir l’infant i la seva família abans i després de l’operació