El Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital Universitari Dexeus s’ocupa de l’estudi i el tractament de les malalties que afecten el tòrax i el seu entorn (paret toràcica, pleura, pulmó, arbre traqueobronquial, diafragma, esòfag i mediastí).

Les patologies i tècniques de les quals s’ocupa el servei són:

  • Tumors broncopulmonars: càncer de pulmó, tumors benignes i metàstasis pulmonars.
  • Cirurgia videotoracoscòpica: hiperhidrosi palmar i axil·lar, rubor facial, pneumotòrax, hemotòrax, embassaments pleurals, resecció de nòduls pulmonars, etc.
  • Patologia mediastínica: tumors i quists del mediastí anterior i posterior.
  • Mediastinoscòpia per a biòpsia de tumors i adenopaties mediastíniques.
  • Patologia pleural: pneumotòrax, embassaments pleurals, tumors primaris (mesotelioma) i metastàtics.
  • Patologia diafragmàtica: lesions traumàtiques i no traumàtiques.
  • Emfisema pulmonar bul·lós i cirurgia de reducció del volum pulmonar.
  • Cirurgia de paret toràcica: deformitats congènites (pectus excavatum i carinatum) i tumors de la paret toràcica.
  • Patologia traqueal: estenosi i tumors benignes i malignes.
  • Traqueostomies.