Els especialistes en arrítmies fan estudis electrofisiològics amb finalitat diagnòstica i terapèutica utilitzant equipament d’altes prestacions. Tracten pacients que prèviament han estat diagnosticats en la consulta de cardiologia o medicina interna i derivats per aquests especialistes al Servei d’Electrofisiologia i Arrítmies per rebre el tractament corresponent.