Diabetis Gestacional.

El servei té una àmplia experiència en el tractament de la diabetis gestacional, ja que treballa de forma multidisciplinària amb el Departament de Ginecologia i Obstetrícia. A més, disposa de dues educadores en diabetis que treballen en equip amb les endocrinòlogues en el tracte amb les pacients. Especialistes: Dra. Sesmilo, Dra. Cajas i Dra. Millan.

Diabetis

L’equip d’Endocrinologia té una àmplia experiència en diabetis, ja que la Dra. Molina i la Dra. Sesmilo són docents en cursos d’actualització en diabetis adreçats a metges. A més, la Dra. Millan va implementar l’ús de infusors subcutanis d’insulina a l’Hospital Mútua de Terrassa. El servei també té dues educadores en diabetis que complementen l’activitat de les doctores i garanteixen l’aprenentatge dels aspectes claus de la malaltia.

Tumors i malalties hipofisàries

Endocrinologia ofereix una assistència excel·lent en malalties hipofisàries, treballant en equip en estreta col·laboració amb el Laboratori d’Hormonologia i el Servei de Neurocirurgia. La Dra. Sesmilo va fer una estada postdoctoral a l’Hospital General de Massachusetts de Boston (Harvard) durant dos anys, en els quals es va dedicar a l’estudi de diferents malalties hipofisàries i va fer els treballs que van formar part de la seva tesi doctoral. És coordinadora del Registre Espanyol d’Acromegàlia, registre que recull tots els pacients de l’Estat espanyol amb acromegàlia (tumor hipofisari productor d’hormona del creixement). És membre del Grupo de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología i Nutrición (SEEN).

Unitat d’Obesitat

La Dra. Molina va fer la seva tesi doctoral en les molècules implicades en l’obesitat mòrbida i els seus canvis en resposta a la cirurgia. El servei coordina la Unitat d’Obesitat i ofereix un tractament multidisciplinari d’aquesta patologia.

Nutrició especialitzada

El servei té dues nutricionistes diplomades i ofereix assistència en l’àmbit de la nutrició en diverses patologies i condicions: digestives, obesitat, anorèxia, exercici, menopausa.

Càncer de tiroides.

La patologia tiroidal és molt freqüent, els nòduls a la glàndula afecten un percentatge elevat de la població i alguns d’ells són neoplàstics. La Dra. Cajas és la responsable d’aquesta unitat.

- Hirsutisme - Hiperandrogenisme - Síndrome de l’ovari poliquístic