La cirurgia refractiva és el conjunt d'opcions quirúrgiques per corregir els defectes refractius com la miopia, la hipermetropia, l'astigmatisme i la presbícia i està destinada a totes aquelles persones que volen eliminar l'ús d'ulleres o lents de contacte.

Habitualment, la cirurgia refractiva la realitzem mitjançant l'ús del làser excímer. Entre les tècniques que fan servir aquesta tecnologia trobem el FemtoLasik, el LASIK i la PRK.

La cirurgia refractiva amb làser o amb lents intraoculars és una de les cirurgies amb major nombre de casos realitzats a tot el món, és indolora i molt segura però no està exempta de certs riscos, per això és molt important que la realitzi un oftalmòleg expert i amb la millor tecnologia per tractar les necessitats específiques de cada pacient.

El resultat després d'una cirurgia refractiva és una visió clara i lliure d'ulleres o lents de contacte.


Cirurgia làser ocular

La cirurgia làser ocular va dirigida a totes aquelles persones que volen eliminar l'ús d'ulleres o lents de contacte i les tres tècniques de cirurgia refractiva làser amb tall que emprem són el LASIK, i el FemtoLASIK.

Entre elles destaca el FemtoLasik ja que és la més moderna i l'única que es realitza íntegrament amb làser. A l'Institut Ofatlmològic Quirónsalud Dexeus comptem amb aquesta tecnologia i és l'opció que més fem servir al nostre centre.

FemtoLASIK. 100% làser

La tècnica de cirurgia refractiva FemtoLasik és la més moderna i segura que existeix en l'actualitat. Consisteix en combinar dues làsers, d'una banda el làser de Femtosegon per realitzar el tall de la còrnia i per l'altre el làser excímer per modelar la còrnia.

La diferència amb el LASIK és que el tall o flap de la còrnia no es realitza mecànicament amb un microqueratom, sinó mitjançant el làser de Femtosegon.


LASIK

El LASIK (Laser Assited intraestromal Keratectomy o queratectomia intraestromal assistida amb làser), és la tècnica més utilitzada actualment per a l'operació de miopia. Consisteix en aixecar una lamel·la corneal (flap corneal) d'aproximadament 100 micres i exposar l'estroma corneal perquè actuï el làser esculpint una lent que corregirà el defecte de refracció del pacient, les diòptries.Després de la ablació, es col·loca el flap corneal i finalitza la intervenció, sense sutures i sense necessitat d'esperar que es regeneri l'epiteli. Els resultats són molt bons, predictibles i s'elimina gairebé completament el dolor i el haze.


Postoperatori

La cirurgia refractiva amb làser es realitza en tots dos ulls simultàniament, és molt ràpida, només 3 minuts per ull i tot just fa mal, s'apliquen gotes anestèsiques i no cal sedació com en altres cirurgies.

Després de la seva realització el pacient pot veure amb certa dificultat i no cal tapar els ulls.

El primer dia ha de romandre a casa i a les 24 hores ja pot sortir, caminar i veure la televisió, l'ordinador o llegir, encara que recomanem que es faci d'una forma progressiva, en 2 o 3 dies.