Direcció Mèdica
Cirurgia de la cataracta, cirurgia refractiva i ull sec
trasplantament de còrnia
Oculoplstia i cirurgia estètica
Cirurgia de retina i vitri
Oftalmologia pediàtrica