Durant la gestació

L’hospital ofereix la possibilitat de fer visites prenatals amb el neonatòleg. En algunes situacions que es poden produir durant l’embaràs, la visita dels pares amb el neonatòleg del nostre equip pot aportar informació sobre el pronòstic del nadó i l’escenari que es pot produir després del part. És el cas del diagnòstic d’anomalies en l’ecografia prenatal o de l’ingrés de la mare per amenaça de part prematur. El vostre metge obstetra us oferirà una visita prenatal amb el neonatòleg i us informarà del circuit. Us aconsellem també visitar la nostra Unitat de Neonatologia si es preveu que el vostre fill hi hagi d’ingressar