El Servei de Neurologia participa en assajos clínics multicèntrics que permeten als pacients col·laborar en el progrés científic i accedir als tractaments més innovadors. Actualment, l’assaig clínic que s’està fent és el següent:

Efecte de la immunització passiva en la progressió de la malaltia d’Alzheimer lleu: Solanezumab (LY2062430) davant de placebo. Estudi H8A-MC-LZAX. Promotor: Lilly. Investigador principal: J. Kulisevsky