Unitat de Medicina Nuclear

La Unitat de Medicina Nuclear de Quirón Dexeus disposa de:

 • Gammacàmera Infinia de doble capçal
 • PET-CT, model Discovery ST8, de l’empresa General Electric Medical Systems (GEMS)

A més, té capacitat per fer:

 • Tot tipus d’estudis de gammagrafia
 • Tot tipus de proves de tomografia per emissió de positrons (PET-CT)
 • Tractaments radioisotòpics

A més, el Servei de Medicina Nuclear col·labora amb l’equip d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital en la planificació dels camps d’irradiació dels diferents tipus de tumors.


Estudis i proves

Gammagrafia

Actualment aquesta especialitat es troba en plena expansió, gràcies a l’alta rendibilitat mostrada pels estudis de tomogammagrafia de perfusió miocàrdica d’esforç i de repòs, la detecció intraoperatòria del gangli sentinella i els estudis de tomogammagrafia cerebral amb transportadors de la dopamina (DATSCAN).

Tomografia per emissió de positrons (PET-CT)

La tomografia per emissió de positrons (PET) és una tècnica de medicina nuclear que permet visualitzar i mesurar in vivo diversos paràmetres fisiològics i fisiopatològics dels diferents teixits i òrgans. El traçador més utilitzat és la fluordesoxiglucosa-18F o FDG, anàloga de la glucosa que s’incorpora a les cèl·lules pels mateixos mecanismes d’entrada dels que utilitzen les molècules de glucosa endògena.

Teràpia metabòlica

La seva capacitat d’utilitzar diferents isòtops, en ocasions de manera molt específica per a segons quin tipus de malalties, fa que sigui una eina diagnòstica molt eficaç.

 • Tractament radioisotòpic del dolor ossi metastàtic (samari/estronci)
 • Tractament radioisotòpic de l’hipertiroïdisme
 • Tractament radioisotòpic de la policitèmia vera
 • Tractament radioisotòpic dels tumors neuroendocrins
 • Tractament radioisotòpic intracavitari
 • Tractament radioisotòpic del limfoma