• Urgències Pediàtriques: el Servei d’Urgències Pediàtriques ofereix atenció d’urgències les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, a l’Hospital Universitari Quirón Dexeus, on també es troben les unitats d’Hospitalització i Neonatologia.
  • Consulta Pediàtrica Ambulatòria: Paido Salut Infantil posa a la vostra disposició un servei de consultes de pediatria ambulatòria, on els infants seran atesos per un equip de pediatres i infermeres especialitzats en l’atenció de l’infant, tant en el seguiment del seu desenvolupament, amb les revisions i vacunacions corresponents, com sempre que ho necessitin si es posen malalts.
  • Neonatologia: la Unitat de Neonatologia de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus ofereix atenció mèdica especialitzada als nounats prematurs, amb patologies mèdiques o que necessitin cirurgia. La unitat està dotada dels recursos humans i tecnològics propis d’una unitat de nivell III, o de màxima complexitat assistencial. Alhora, també s’atorga una gran importància als aspectes no purament tecnològics destinats a millorar el benestar i el neurodesenvolupament dels nounats ingressats, a través de les anomenades cures centrades en el desenvolupament (CCD).
  • Hospitalització: la Unitat d’Hospitalització de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus ofereix assistència mèdica i quirúrgica a nens a partir del mes d’edat fins als quinze anys. La unitat està formada per pediatres experts en atenció dels nens malalts pediàtrics i postoperats. També atén nens a l’hospital de dia, on es fan proves funcionals hormonals. L’atenció a la família forma part d’un servei integral en el qual també destaca el suport del personal d’infermeria.

Pàgina Web: Serveis Paidodex