El Servei de Pneumologia de Dexeus s’ocupa de l’estudi de la fisiologia i la patologia de l’aparell respiratori, així com de les tècniques diagnòstiques, terapèutiques i preventives necessàries per al seu tractament.

A més, els membres del servei fan una intensa activitat de reciclatge de forma contínua i lideren i participen en projectes de recerca, sempre amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de l’assistència als nostres pacients.

El Servei de Pneumologia disposa de col·laboradors formats i dedicats especialment a les diferents àrees de treball de l’especialitat:

Àrea assistencial:

 • Hospitalització
 • Visites ambulatòries
 • Urgències pneumològiques

Àrea d’exploracions complementàries:

 • Fibrobroncoscòpia diagnòstica i terapèutica
 • Exploració funcional:
  • Espirometria corba flux/volum
  • Espirometria amb prova broncodilatadora
  • Proves funcionals respiratòries completes: volums i difusió
  • Estudis preoperatoris de pacients de risc
  • Prova de provocació bronquial inespecífica (metacolina)
  • Prova de provocació bronquial específica
  • Prova de la marxa (caminar sis minuts)
  • FENO: Òxid nítric exhalat
 • Pulsioximetria en repòs
 • Pulsioximetria nocturna
 • Polisomnografia nocturna domiciliària
 • Monòxid de carboni exhalat

Àrea de tabac:

 • Valoració del fumador
 • Abordatge clínic i terapèutic del tabaquisme
 • Tractaments en situacions especials

Àrea de trastorns respiratoris del son:

 • Síndromes de les apnees obstructives del son
 • Roncopatia
 • Estudis domiciliaris
 • Control del tractament amb CPAP

Àrea de malalties infeccioses:

 • Infeccions respiratòries: avaluació de seqüeles a llarg termini
 • Rinosinusitis crònica i bronquièctasi
 • Pneumònia de repetició, abscés de pulmó
 • Tuberculosi pulmonar
  • Diagnòstic
  • Tractament: fàrmacs, dosis, toxicitats. Retractaments
  • Estudi de contactes: Quimioprofilaxi
  • Micobacteriosi

Àrea EPOC/ insuficiència respiratòria:

 • Diagnòstic, control i tractament
 • Rehabilitació respiratòria
 • Indicació de tractament quirúrgic
 • Oxigenoteràpia domiciliària, criteris de prescripció, control
 • Utilització d’oxigen líquid

Àrea de càncer de pulmó:

 • Estudi de pacients de risc de càncer de pulmó
 • Diagnòstic ràpid del càncer de pulmó
 • Indicació terapèutica

Àrea d’asma i rinitis:

 • Asma i embaràs
 • Asma de difícil control
 • Asma i esport
 • Asma i rinitis amb intolerància a l’AAS i l’AINES
 • Asma de risc vital

Unitats multidisciplinàries:

 • Grup de Trastorns Respiratoris de Malalties Neuromusculars. En col·laboració amb el Servei de Neurologia.
 • Grup de Trastorns Respiratoris de Malalties Sistèmiques. En col·laboració amb els serveis de Reumatologia i Oftalmologia.
 • Grup d’Estudi del Reflux Gastroefàgic. En col·laboració amb els serveis de l’Aparell Digestiu, ORL i Al·lèrgia.
 • Grup de Diagnòstic, Control i Tractament Integral SAOS. En col·laboració amb els serveis d’ORL, Endocrinologia, la Clínica del Son i Cirurgia Maxil·lofacial.

Diagnòstic i tractament de malalties respiratòries (entre d’altres)

 • Alveolitis al·lèrgica extrínseca (AAE)
 • Dèficit d’alfa-1 antitripsina, d’immunoglobines
 • Malaltia pulmonar intersticial difusa: fibrosi pulmonar
 • Malaltia tromboembòlica
 • Fibrosi quística
 • Hemoptisi
 • Peumopaties d’etilogia laboral
 • Nòdul pulmonar solitari
 • Patologia de la pleura
  • Pneumotòrax: espontani, traumàtic, complicació d’una malaltia
  • Embassament pleural
 • Sarcoïdosi
 • Tos rebel al tractament

Malalties respiratòries de la infància

 • Asma infantil
 • Tos persistent
 • Bronquitis de repetició
 • Pneumònia de repetició
 • Proves funcionals respiratòries