• Videotoracoscòpia
  • Mediastinoscòpia
  • Pleurodesi
  • Simpatectomia per a la hiperhidrosi
  • Cirurgia del càncer de pulmó
  • Correcció de pectus excavatum
  • Cirurgia de l’emfisema
  • Cirurgia del mediastí, la paret toràcica i traqueal