La Unitat d’Adolescents està integrada per un equip multidisciplinari amb especialistes preparats per garantir l’atenció de les necessitats relacionades amb la salut dels joves a partir dels 12 anys.

L’objectiu és oferir als joves i als seus pares l’orientació adequada per avaluar possibles trastorns i detectar en estadis primaris l’existència de conductes i factors de risc que puguin alterar la seva salut.

Un de cada cinc joves pateix durant aquesta etapa, com a mínim, un problema relacionat amb la salut i més del 25 % dels joves presenta almenys un factor de risc de patir fracàs escolar, mantenir relacions sexuals sense protecció i/o consumir substàncies tòxiques (drogues).

Tractaments

La unitat s’estructura en tres grans àrees: l’atenció mèdica general, la ginecològica i la psicològica.

Es pot fer un seguiment amb revisions preventives, així com visites puntuals de detecció i tractament de problemes específics:

  • Trastorns de la conducta i de personalitat
  • Alteracions de la conducta alimentària
  • Consulta i seguiment ginecològic
  • Anticoncepció
  • Problemes escolars. Trastorns per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat
  • Consum de substàncies
  • Creixement i desenvolupament
  • Problemes emocionals