Responsable de la Unitat d’Adolescents
  • Núria Curell (pediatría)
Responsable de la Unitat de Ginecologia Infantil i Juvenil
  • Núria Parera (ginecología)
Psiquiatria
  • Amaia Hervás
  • Silvina Guijarro
Psicologia