(Coordinadora: Dra. Iris Tolosa)

Acull tot tipus de problemes relacionats amb les dificultats derivades de la convivència i la comunicació, així com els desencadenats en l’àmbit familiar, com ara la relació entre pares i fills, amb un enfocament especialitzat en les diferents estructures familiars (famílies convencionals i noves famílies, parelles heterosexuals i homosexuals). El tractament psicològic és d’orientació cognitiva conductual i s’inicia amb l’apartat de psicoeducació, que ens aproxima, a través d’una breu introducció, al concepte, els objectius i algunes de les tècniques utilitzades en el tractament de parella.