(Coordinador: J. M. Farré)

És l’única unitat del servei que està coordinada amb el Departament de Psiquiatria i Psicologia Mèdica de la Facultat de Medicina de la UAB. S’encarrega de fer una avaluació, mitjançant diverses proves psicomètriques, per aprofundir en les dimensions o els trets que conformen el temperament i el caràcter, així com els criteris clínics que permeten diferenciar els diversos trastorns específics de la personalitat. Un diagnòstic precís dels trastorns de personalitat permet abordar-los terapèuticament, per procedir al tractament multimodal: teràpia psicològica i farmacològica. La unitat ha posat en marxa diverses investigacions sobre l’associació de característiques de la personalitat en diverses situacions clíniques (fibromiàlgia, addicció al sexe, reproducció assistida, hiperlaxitud articular).