(Coordinador: J. M. Farré)

Aquesta unitat s’encarrega de l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de l’ampli espectre de trastorns depressius. El diagnòstic clínic es complementa amb qüestionaris d’alta fiabilitat, que, a més, es repeteixen al llarg del procés terapèutic, a fi d’obtenir puntuacions objectives i significatives de l’evolució de la malaltia. Els tractaments són farmacològics i psicològics (en la línia cognitiva conductual), ja sigui de manera aïllada o combinada. El pacient disposa, a més, de controls i serveis en línia i telefònics que permeten que tingui un contacte constant amb el seu terapeuta, més adherència al tractament i un coneixement continuat i exhaustiu de l’estat depressiu. Un ampli ventall de documents de suport al tractament permet que el pacient i els seus familiars facin un seguiment actiu des de casa, fet que facilita el contacte terapèutic.