La unitat està formada per metges especialment vinculats al món de l’esport, així com preparadors físics. S’encarrega de fer valoracions medicoesportives, ecografies musculoesquelètiques i descartar la síndrome compartimental en extremitats.