El Departament d’Urologia de Dexeus té el seu origen en el Centre Sanitari de Litiasi Renal, creat el 1984 amb motiu de la implantació del primer equip de litotrícia extracorpòria per ones de xoc a l’Estat espanyol. Sota la direcció del Dr. Francisco Javier Ruiz Marcellán i després d’uns anys d’activitat monogràfica en el camp de la litiasi renal, es va constituir el Departament d’Urologia i es va ampliar la cartera de serveis a la resta d’àrees de l’especialitat. L’organització actual del departament en unitats específiques ha permès integrar experts en les diverses àrees i assolir els nivells d’habilitat, en el context del coneixement científic i els avenços tecnològics més recents, que defineixen la pràctica mèdica d’excel·lència.

Els professionals del Departament d’Urologia són experts amb una àmplia experiència i reconegut prestigi científic i docent. La vertebració d’un equip ampli i conjuntat d’especialistes ha permès compatibilitzar l’assistència mèdica continuada en el sector privat amb la incorporació de consultors que comparteixen la seva dedicació en centres universitaris de referència.

Les àrees que atén el Departament d’Urologia són les següents: litiasi urinària; patologia prostàtica; oncologia urològica; patologia vesical; incontinència urinària, andrologia i trasplantament renal.