Cirurgia

Les modalitats quirúrgiques actualment són molt precises i a grans trets es poden resumir en els tipus següents:

  • Prostatectomia radical retropúbica
  • Prostatectomia radical perineal
  • Resecció transuretral

L’elecció de cada tipus de cirurgia varia per a cada cas clínic i s’aplica la que s’adapta millor al pacient.

Radioteràpia: utilització d’una unitat de tractament (un accelerador lineal d’electrons) situada a certa distància del cos, que dirigeix el feix de radiació sobre la pròstata. Un tractament amb intenció curativa pot durar entre set i vuit setmanes, mitjançant sessions diàries que duren uns minuts.

Actualment, el servei aplica tècniques en radioteràpia externa, com la radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT), i la radioteràpia guiada per la imatge mitjançant tomografia (IGRT, amb feix cònic). Aquestes tècniques permeten aplicar tractaments més precisos i reduir al màxim el risc que es produeixin efectes secundaris, derivats d’irradiar els òrgans sans situats al voltant de la pròstata.

Braquiteràpia: col·locació de material radioactiu (fonts encapsulades d’iridi-192 o llavors de iode-125) en contacte o dins del tumor. La braquiteràpia mitjançant implant de llavors de iode-125 amb planificació en temps real s’utilitza en els estadis inicials del càncer de pròstata, mentre que en la braquiteràpia realitzada en temps real en càncer de pròstata localment avançat s’utilitzen fonts d’iridi-192, que provenen d’una unitat de braquiteràpia amb una taxa de dosi alta (HDR).

Hormonoteràpia: l’objectiu principal és suprimir els estímuls sobre la pròstata per mitjà de supressió de l’alliberament de l’hormona luteïnitzant hipofisària, i reduir així el nivell d’hormones masculines, els andrògens. Quan els nivells d’andrògens són baixos, el tumor es redueix i creix més lentament.

Aquest tractament hormonal es pot utilitzar en diverses situacions, com a única teràpia o associat a la radioteràpia, segons l’estadi de la malaltia.

Quimioteràpia i nous fàrmacs: en l’actualitat, la quimioteràpia té el seu paper en el tractament del càncer de pròstata avançat en la fase de resistència al tractament hormonal.

Així mateix, en els últims anys s’han desenvolupat nous fàrmacs que, administrats de manera individual o en combinació amb quimioteràpia, poden millorar les taxes de supervivència i evitar els efectes tòxics dels esquemes clàssics de quimioteràpia