El cap del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Dexeus, el Dr. Francesc Tresserra, ha presentat la Guia de Qualitat en Citoptología durant el congrés de la Societat Catalana de Citopatologia celebrat al Palau de Congressos de Lloret de Mar els passats 7 i 8 de juny.

El Dr. Tresserra ha estat president de la Societat Catalana de Citopatologia durant els dos últims anys en què l'edició d'aquesta guia ha estat el projecte principal del seu mandat. I ha presidit al Congrés en el qual s'ha presentat el document

Una guia per a l'acreditació dels serveis d'anatomia patològica

Amb la finalitat de preservar els estàndards de qualitat dels Serveis d'Anatomia Patològica s'ha creat la certificació dels seus processos per assegurar, no només el seu compliment si no també que el resultat sigui l'esperat. Un exemple és la norma UNE-EN ISO 15189 creada en un principi per a l'acreditació dels Laboratoris d'Anàlisis Clínic però que s'ha estès als Serveis d'Anatomia Patològica i als de Radiologia i Diagnòstic per la imatge. Cada vegada són més els Serveis d'Anatomia Patològica que estan acreditant part dels seus processos d'acord amb aquesta norma com ara la citologia cèrvico vaginal, el diagnòstic del càncer de mama i els seus factors pronòstics i predictius, determinació de factors moleculars, etc.

Conscients del que el control de la qualitat suposa i la dificultat que existeix en moltes ocasions per entendre el que la norma diu i aplicar-la a les tasques especifiques del Servei de Citologia, des de la Societat Catalana de Citopatologia s'ha proposat editar una guia que sigui explicativa del que signifiquen els estàndards de qualitat i com s'han d'aplicar de manera específica en el camp de la citopatologia.


guia tresserraguia tresserra

La guia des d'un inici s'ha plantejat de forma col·laborativa (en ella han participat 36 autors i 27 col·laboradors), amb explicacions esquemàtiques senzilles i en tot moment atenent a la seva aplicació directa al camp de la citopatologia. Per a això s'ha seguit l'esquema de la Norma UNE-EN ISO 15189 i que en tot moment pugui considerar-se una traducció d'aquesta al llenguatge citològic, tractant els processos de personal, instal·lacions, equips i reactius, pre-analítica, analítica, post analítica, assegurament de la qualitat i notificació dels resultats. També s'han introduït uns processos transversals que afecten tots els punts de la norma com són la determinació de VPH, digitalització, lectura automatitzada i el registre i gestió de les incidències. A cada capítol s'inclouen a més uns missatges a ressaltar i uns indicadors representatius del procés que es tracta. El primer capítol de la guia ha estat redacto per l'Entitat nacional d'Acreditació (ENAC).