160 habitacions

4 royal suites

14 quiròfans

  • 6 al Bloc Quirúrgic Central (2 digitals)
  • 6 al Centre de Cirurgia Ambulatòria (CCA)
  • 42a l’Àrea Obstètrica

Àrea Obstètrica amb servei d’urgències 24 h / Àrea de Fecundació in Vitro (FIV)

  • 7 sales per a la dilatació prepart i la recuperació postpart. Sala Nature preparada per part natural
  • 2 quiròfans obstètrics
  • Sala de monitoratge prenatal

Unitat de Neonatologia i UVI neonatal de nivell III

Servei d’Urgències

  • Àrees d’atenció pediàtrica i adults diferenciades
  • Box de reanimació cardiorespiratòria pulmonar (RCP)
  • 4 boxs d’observació

Unitat de Vigilància Intensiva (UVI)

  • 10 boxs