Informació per a l’acompanyant:

Llit addicional: totes les habitacions de l’Hospital són d’ús individual i disposen d’un llit addicional per a l’acompanyant. Si voleu fer servir el llit d’acompanyant, ho heu de comunicar al personal d’infermeria de la planta on us trobeu hospitalitzats.

Acompanyant de pacient quirúrgic: després de la intervenció quirúrgica, el metge informarà els acompanyants del resultat de la intervenció, de manera que han d’estar localitzables a l’habitació.


Visites a pacients:

L’horari de les visites als pacients és lliure, excepte en els casos en què hi hagi contraindicació mèdica. Es recomana, de totes maneres, que no es facin visites després de les 21.00 h, i que es mantingui en tot moment un ambient de silenci, a fi de garantir el descans del pacient.

Aconsellem també restringir el nombre d’acompanyants per garantir que els pacients es recuperin en les millors condicions, i no es recomanen visites de nens.

L’Hospital es reserva el dret d’executar les mesures oportunes per preservar les condicions idònies de l’entorn hospitalari.