Amb aquesta Guia d'Acollida del Pacient volem facilitar la seva estància mostrant-li tots els serveis i instal·lacions que te a la seva disposició, tant vosté com als seus familiars i acoampanyants. Si te algun dubte o sugeriment, no dubti ade fer-nos-la arribar mitjançant el personal que l'atèn o del Servei d'Atenció al Pacient.


Guia Acogida Paciente DEXEUS (23 páginas)