Admissió

En el moment d’ingressar a l’Hospital, el Departament d’Admissions (situat a la planta 1) us demanarà el DNI o passaport i haureu de signar el full d’ingrés, un tràmit necessari en tots els casos.

  • Admissió de pacients privats: En aquest moment caldrà efectuar un dipòsit del 100 % de l’import total reflectit al pressupost.
  • Admissió de pacients de companyies d’assistència sanitària: Assegureu-vos que heu sol·licitat amb suficient antelació l’autorització per a l’ingrés a la vostra companyia asseguradora.

Ingrés

Pacient quirúrgic: El pacient que ingressi per a una intervenció quirúrgica programada ha de lliurar tota la documentació del preoperatori. Després de la intervenció quirúrgica, el metge informarà els acompanyants del resultat de la intervenció, per la qual cosa han d’estar localitzables a l’habitació.

*Quan una intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o tractament mèdic de la malaltia ho requereixi, el pacient serà informat prèviament pel/s facultatiu/s corresponent/s de les circumstàncies, els riscos i les possibles alternatives d’aquestes intervencions, proves o tractaments, i se li facilitarà el consentiment informat per escrit, tret dels casos exceptuats per la legislació vigent.