L'Hospital Universitari Dexeus ha incorporat una litotrícia extra corpòria per ones de xoc de nova generació per a l'eliminació de càlculs renals. La tecnologia que incorpora la nova litotrícia compta amb un sistema radiològic més precís, que permet una millor localització de les pedres, i amb un generador que produeix ones de xoc de més profunditat, de manera que s'amplia el rang de pacients que poden beneficiar-se de aquesta tècnica sense haver de passar per quiròfan.

El Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Dexeus, liderat pel Dr. Francisco Javier Ruiz Marcellán i el Dr. Luis Ibarz Servio, va ser el primer a incorporar aquesta tecnologia a Espanya, i un dels primers d'Europa en l'any 1984. Des de llavors, han realitzat més de 35.000 intervencions amb una eficàcia superior al 90%.

Tractament integral de la litiasi renal

La litiasi renal és una malaltia causada per la presència de càlculs en els ronyons o en les vies urinàries, el que habitualment es coneix com tenir pedres al ronyó. Aquests càlculs es formen per un excés de substàncies en l'orina com el calci,o l’àcid úric entre d'altres, que no poden diluir-se i precipiten en forma sòlida; també poden produir-se per la falta d'inhibidors naturals durant aquest procés, com el citrat. Els símptomes que provoquen els càlculs són el còlic nefrític, molt dolorós, l'hematúria i infecció d'orina.


A Dexeus, el Servei d'Urologia enfoca el diagnòstic i tractament dels càlculs des d'un punt de vista integral. Compta amb tots els mitjans per al diagnòstic, el tractament i la prevenció de la litiasi renal. Sumant el suport del Servei d'Urgències de 24 hores, el Servei de Diagnòstic per la Imatge i un laboratori d'alt nivell, els professionals del servei d'urologia tenen totes les eines per decidir quina és la millor opció per eliminar els càlculs, bé sigui la litotrícia extra corpòria, la cirurgia endoscòpica amb ureteroscopis rígids i flexibles, o la cirurgia percutània, així com dels estudis necessaris per evitar recidives.

Evitar les recidives

"Entre el 8 i el 10% de la població espanyola ha tingut o tindrà pedres al ronyó durant la seva vida, i la meitat d'ells repeteix abans dels cinc anys" explica el Dr. Ibarz. "A més acostumen a aparèixer entre els 20 i els 50 anys, en plena vida activa del pacient pel que l'impacte socioeconòmic és molt elevat".

"Un cop eliminat el càlcul, el més important és esbrinar el perquè de la seva formació per intentar evitar una recidiva" afirma el Dr. Luis Ibarz.

"Comptem amb una laboratori especialitzat que realitza d'una banda l'estudi del càlcul, i per l'altre una anàlisi detallada del metabolisme mineral per investigar una major presència de substàncies litògenes com el calci, l’àcid úric, l’àcid oxàlic etc, alteracions del pH de l'orina i fins i tot el funcionament de la glàndula paratiroide o la vitamina D".