A Espanya es diagnostiquen cada any prop de 4.000 casos de melanoma i més de 74.000 d'altres tipus de càncer de pell (carcinomes). El diagnòstic precoç d'aquestes patologies permet utilitzar tècniques quirúrgiques que aconsegueixin l'extirpació total del tumor.

Els Serveis de Dermatologia i Anatomia patològica de l'Hospital Universitari Dexeus treballen conjuntament en la realització de la cirurgia microgràfica de Mohs per extirpar carcinomes. Es tracta d'una tècnica microquirúrgica que requereix una precisió mil·limètrica per part del cirurgià i una estreta col·laboració per part d'un patòleg que pugui assegurar durant la intervenció que el tumor s'ha extirpat completament.

"El carcinoma és deformant especialment en el cara, al voltant dels ulls o la boca" explica el cap del Servei de Dermatologia (IDERMA) de l'Hospital Universitari Dexeus, el Dr. Josep González Castro. "Si no s'extirpa a temps pot arribar a causar cicatrius molt visibles, envair els nervis i expandir-se".


"Per tractar els carcinomes és important l'ús d'una cirurgia el menys invasiva possible i que sigui alhora cosmètica, és a dir que afecti la menor superfície de pell possible" continua el cirurgià dermatològic.

Mohs4webMohs4web

La cirurgia de Mohs és una tècnica que consisteix a controlar microscòpicament les vores i el fons del tumor per etapes durant la intervenció. Un cop el cirurgià ha extirpat el tumor, el Servei d'Anatomia Patològica, amb el pacient encara a quiròfan, analitza la mostra extirpada al microscopi per assegurar-se que el tumor s'ha extret completament amb tots els marges lliures i preservant la pell sana del voltant.

Per poder dur a terme aquesta tècnica, el cirurgià ha de realitzar el tall amb una orientació molt precisa de manera que el patòleg pugui observar tots els marges. Amb aquesta informació el cirurgià decideix si cal tornar a extirpar més pell o si el tumor ja s'ha eliminat completament.

Mohs 1webMohs 1web

El cap del Servei d'Anatomia patològica de l'Hospital Universitari Dexeus, el Dr. Francesc Tresserra afirma que és molt important la sincronització entre el dermatòleg quirúrgic i el patòleg: "Quan el cirurgià porta la mostra al laboratori, se li dóna absoluta prioritat. L'anàlisi i la presa de decisions han de ser molt ràpids ja que el pacient està encara sedat en quiròfan".

"Habitualment són necessaris entre 2 i 4 passis per acabar amb el tumor, evitant així noves intervencions per recidives. A més al tractar-se de microcirurgia assegurem també que la cicatriu sigui mínima" afirma el Dr. González Castro.

Es tracta d'una cirurgia ambulatòria en què se sol utilitzar anestèsia local, amb o sense sedació i està considerada com la tècnica quirúrgica més avançada per al tractament dels tumors malignes de pell en els quals està indicat. La cirurgia de Mohs aconsegueix entre un 97 i un 99% de curació i és una tècnica molt implantada a EUA, al Regne Unit i al Canadà.