A partir del 16 de novembre, no es podrà accedir a determinades àrees de l’hospital, sense targeta d’accés. D’una banda, la major part del personal laboral de l’hospital ja compta amb la targeta d’accés ja que es tracta de la mateixa targeta identificativa codificada (si no la teniu, poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans);

I per l’altra, el personal mercantil acreditat per realitzar la seva tasca assistencial a l’Hospital Universitari Dexeus haurà de recollir la seva targeta, a través de les diferents societats mèdiques, a l’Àrea de Direcció.

Per obtenir la targeta d’accés és imprescindible que el centre compti amb la documentació acreditativa completa del professional. Si no és així, NO es lliurarà la targeta.

targetatargeta