La seguretat dels nostres pacients és una prioritat per l’Hospital Universitari Dexeus i un component clau de la qualitat assistencial pel nostre compromís amb l'excel·lència clínica i la nostra aposta per acreditar-nos amb la Joint Commission International l’any 2021.

Els enormes avenços en la pràctica mèdica i la sofisticació de les intervencions i tractaments requerits, han transformat l'assistència sanitària en una activitat cada vegada més complexa i que comporta més riscos potencials.

Milers de pacients són atesos diàriament en els nostres hospitals, rebent una atenció sanitària altament qualificada i de qualitat. Evitar-los un dany innecessari ens porta a formular una estratègia en la qual és fonamental l'esforç coordinat per crear una cultura de seguretat, que estigui dirigida a la prevenció, detecció i mitigació dels incidents, que afavoreixi la notificació dels mateixos i l'anàlisi de les seves causes, i que faciliti l'intercanvi d'experiències i la difusió de les lliçons apreses. Una estratègia en la qual participem tots, que involucri el conjunt de l'organització i que al seu torn sigui beneficiosa per: pacients, professionals sanitaris, organització, etc.

Com a part d'aquesta estratègia, la implementació dels 6 Objectius Internacionals de Seguretat del Pacient definides per la OMS juntament amb la Joint Commission Internacional, resulta imprescindible per a prestar una atenció segura als pacients que confien en nosaltres. El major nombre d'esdeveniments adversos d'atenció medica en pacients hospitalitzats es concentra en les situacions derivades de aquestes 6 metes de seguretat, el propòsit és promoure accions de millora específiques adreçades a les situacions de més risc. És fonamental que tots coneguem els objectius internacionals de seguretat, ja que són transversals a tota l'organització i intrínseques a tota assistència de qualitat.

Salvapantalla Objetivo Dexeus conjuntoSalvapantalla Objetivo Dexeus conjunto

Per això, des del mes d’octubre es realitzaran diferents accions per sensibilitzar el personal de l’hospital en la cultura de seguretat del pacient. La primera d’aquestes accions ha estat dissenyar diversos salvapantalles amb els sis objectius internacionals de seguretat del pacient que ja podeu veure a tots els ordinadors de l’hospital.

Corporatiu se suma també a aquesta campanya i cada mes, durant es pròxims sis mesos, farà focus en cada un dels objectius.