L’endoscòpia digestiva engloba diferents procediments que permeten visualitzar una gran part de l’aparell digestiu, tant per diagnosticar possibles malalties com per tractar algunes lesions que fins ara comportaven cirurgies més complicades.