El servei de Pneumologia de Centre Mèdic Quirónsalud Digest té per objecte oferir un servei integral per a la prevenció, el diagnòstic i tractament de les malalties dels pulmons i les vies respiratòries.


La valoració de possibles patologies respiratòries inclou una visita amb el pneumòleg, en la qual es duu a terme una completa història clínica, exploració física i realització de les proves complementàries necessàries.


  • Càncer de pulmó.
  • Malalties respiratòries associades al tabac: malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), emfisema.
  • Patologia del somni: síndrome d'apnees durant el somni.
  • Malalties de la via aèria: asma bronquial.
  • Malalties infeccioses: pneumònies bacterianes, bronquièctasis, tuberculosis.
  • Malalties de tipus laboral: asma professional, neumoconiosis.
  • Malalties de la pleura: vessament pleural, pleuritis.
  • Malalties inflamatòries pulmonars.