La proctologia és una especialitat de la gastroenterologia i de la cirurgia digestiva que estudia la patologia de les malalties de l’anus i el recte. L’examen proctològic consisteix a una entrevista centrada en la patologia de la regió anal, la inspecció de l’anus, el tacte rectal, l’anuscòpia i la proctoscòpia.