09:00 - 09:30 Benvinguda
09:30 - 11:00 Disfàgia i tractament logopèdic de la disfàgia
Ponent: -. Unitat de Disfàgia. Hospital Sant Joan de Déu
11:00 - 11:30 descans - coffee-break
11:30 - 13:00 Motilitat

Motilitat gàstrica i intestinal
Ponent: Acarino. Hospital Vall d'Hebron

Motilitat esofàgicai ano-rectal. Tècnica d'estudi: interpretació de resultats, paràmetres importants a valorar. Biofeedback
Ponent: Lacima
13:00 - 14:00 Propostes pel pròxim curs.
Propostes de diferents projectes: Tfm del SBI amb xiloglucà
Ponent: Maria Lluïsa Masiques
Ponent: Pere Genaró
Propostes de temes a tractar a les reunions del GdT