Jump to content

What can I do with Mi Quirónsalud?
What can I do with Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

imagen icono documento

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

Quick access to Quirónsalud laboratory test results and other documents

To access test results, you must previously have been notified via email or test message.

Complete field

/ /

Complete field

Incorrect date entered

Complete field

I hereby declare that I hold custody rights over the minor whose medical records I am accessing at this time. Should I lose my rights of custody or guardianship for any reason, I endeavor to inform the hospital to this effect without delay.

You must accept the conditions

Grup de Treball de Gastroenterologia

Societat Catalana de Pediatria (Gastro)

09:00 - 09:30 Benvinguda
09:30 - 11:00 Disfàgia i tractament logopèdic de la disfàgia
Ponent: -. Unitat de Disfàgia. Hospital Sant Joan de Déu
11:00 - 11:30 descans - coffee-break
11:30 - 13:00 Motilitat

Motilitat gàstrica i intestinal
Ponent: Acarino. Hospital Vall d'Hebron

Motilitat esofàgicai ano-rectal. Tècnica d'estudi: interpretació de resultats, paràmetres importants a valorar. Biofeedback
Ponent: Lacima
13:00 - 14:00 Propostes pel pròxim curs.
Propostes de diferents projectes: Tfm del SBI amb xiloglucà
Ponent: Maria Lluïsa Masiques
Ponent: Pere Genaró
Propostes de temes a tractar a les reunions del GdT